نظریه پردازان شهر و شرنشینی در رابطه با موجودیت و کارکرد شهرها نظریات متفاوتی را ابراز نموده اند. گروهی از اندیشمندان از  شهرها به عنوان مکان های نوآوری و خلاقیت و موتور محرکه یک جامعه  نام برده اند و گروهی دیگر شهرها را به تاراج برنده  مازاد اجتماعی جوامع

شهر انگلی نمادی از تفکرات گروه دوم است که کارکرد شهرها را  در یک قیاس زیستی به انگل تشبیه می کنند؛ شهری که تنها جذب کننده و مصرف کننده  منابع سایر مناطق است بدون ارایه خدمات متقابل.                    از شاخصه های شناخت یک شهر انگلی  یک طرفه بودن جریان های انرژی، نیروی کار، کالا به سمت شهر انگلی است.

شهر تهران به عنوان پایتخت ایران و شهری است که هر دو سال  جمعیتی معادل شهر شیراز را به  خود جذب می کند . این شهر به حدی از فربگی رسیده است که  میزان مصرف بنزین  در آن معادل 15 استان کشور است.  

 به نظر شما تهران یک شهر انگلی است یا یک شهر استعمارگر یا یک شهر توسعه گر؟

+ نوشته شده توسط علی پیروی در سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 و ساعت 11:39 |
ناسیونالیسم با شعار اشتراکات جدید غیر دینی با مرزبندی های دقیق و استقلال سیاسی و انسان محوری به جای خدامحوری و با جوهره اقتصاد پویا و تولید فزاینده و انباشت ثروت بی حدو حصر منجر به پیدایش کشورهای با مرزهای محکم در اروپا گردید. مرزبندی های مستحکم ، فردگرایی و برتری نژادی برآمده از مکتب داروین و طبیعت گرایان تکاملی دو پیامد عمده را دربر داشت.      

  رقابت بر سر دریافت مواد خام از کشورهای جدید و تازه کشف شده و


برچسب‌ها: ایران, توسعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در جمعه سیزدهم تیر 1393 و ساعت 20:10 |

 عراق کنونی به عنوان  اولین مکان پیدایش تمدن بشری منشأ تمدن‌های باستانی میان رودان در طول تاریخ خود تجربیات سنگینی را از سر گذرانده است. در دوران مدرن نیز پس از تجریه عثمانی و پیدایش نفت و ورود و خروج انگلیس استعمار گر ، پیدایش حکومت های اقتدارگرا و استبدادی که لازمه استعمارپذیری بود هر گونه شکل گیری جامعه مدنی را در نطفه خفه کرد. وجود گروه های قدرت مذهبی ، قومی و قبیله ای ساکن در مناطق روستایی و شهری  قرار گیری در مسیر توسعه را بسیار دور و پس از سقوط حکومت بعث و با ورود آمریکایی ها و ایجاد شرایط آزاد سیاسی آغاز کرد.  نبود پیش زمینه های لازم از جمله عدم آگاهی و آمادگی لازم در جهت درک جامعه مدنی، انسجام گروه های قدرت سنتی  مبتنی بر مذهب و قبیله از یک سو و درآمد و ثروت بالای ناشی از منابع غنی نفت هر گونه شکل گیری ساختارها و بنیان های مدرن مبتنی بر کار و تولید و ارتباط متقابل  در جامعه را مسدود کرده است. در چنین شرایطی هر گونه حرکت به سمت توسعه که نیارمند از هم پاشیدگی نهادها و سازمان اجتماعی سنتی است با واکنش سخت گروه های قدرت روبرو می شود. با نگاهی به این موضوع که ، تفکیک و تکثر و ظهور و بروز فرقه ها و گرایش های فکری پیش نیاز توسعه است می توان گفت  عراق کشمکش ها و نزاع های دورنی خود را شروع کرده است. اما این نزاع ها و کشمکش ها با دخالت گروه های افراطی و تند رو به شکلی در حال رقم خوردن است که هر گونه پیش بینی را به سختی ممکن می سازد.  ورود بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای برای تثبیت منافع خود و بهره برداری از گروه ها و اقوام هم فکر خود در عراق فرآیند گذار عراق را مشوش کرده است.بالا بودن احتمال تجزیه عراق در نتیجه عدم توافق  نهایی جامعه عراقی بسیار محتمل خواهد بود.


برچسب‌ها: توسعه
+ نوشته شده توسط علی پیروی در دوشنبه نهم تیر 1393 و ساعت 9:53 |
الگوی توسعه خطی: در شرایط ایجاد یک تحول و انقلاب در یک نقطه امواج و حرکت رو به گسترش یا به صورت خطی یا به صورت سطحی به حرکت در می آید. متناسب با شرایط می توان گفت وجود شرایط خطی در پیدایش انقلاب و نوآوری الزامی است چرا که در شرایط خطی تماس نقاط به صورت پیوسته ، متمرکزو جهت دهی شده به صورت طبیعی است این وجود شرایط خطی با منطق شبکه ای کاستلز نیز همخوانی دارد). می توان گفت روند تکامل توسعه به صورت خطی به دلایل ذکر شده در مرحله دوم توسعه منجر به قدرت یابی امواج می شود. به عنوان مثال قرارگیری استقرارهای انسانی اولیه پیش از تاریخ در کنار


برچسب‌ها: ایران, توسعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه هشتم تیر 1393 و ساعت 20:43 |

جامعه سنتی مبتنی بر سنت و فرمان چشم انداز جغرافیایی خاص خود و جامعه مدرن مبتنی بر عقلگرایی و علم محوری و انسان محوری نیز چشم اندار خاص خود را دارد. در چند صده اخیر تغییرات اساسی در صحنه قدرت نظام های جهانی شکل گرفته و قدرت های جهانی دروان گذار از نظام سنتی مبتی بر توزیع متقابل به جامعه مبتنی بر بازار در زمان های متفاوت طی نموده و جایگاه خاصر خود را در این نظام یافته اند . کشورهایی که دیر تر وارد نظام جدید شده اند قریب به اتفاق همگی در پرامون واقع شده اند. این تفاوت در زمان گذار که جایگاه کشور ها را در نظام جهانی تعیین میکند به عوامل جغرافیایی کشورها در مرحله نخست و شرایط اجتماعی ناشی از روابط تولید این جوامع و از سوی دیگر نتیجه روابط وجود تولید داخلی با نیروهای خارجی است. . زمانی چین در مرکز قدرت دنیای قدیم ژاپن را در حاشیه بیرونی خود داشت. اینک ژاپن چین را در حاشیه خود دارد. ویژگی خاصی که منجر به تفاوت های اساسی در این گذار می شود ناشی از جابجایی نیروی جسمی و کار یدی به نیروی عقلی  و کار فکری است. در این گذار تاریخی موقعیت ایران هم در دنیای قدیم و هم در دنیای جدید محلی است برای مناقشه و بررسی دقیق . نوع قدرت حاکم بر ایران ناشی از موقعیت حاشیه خارجی دو امپراطوری که به دلایل طبیعی و عدم توانایی کنترل های ناشی از عظمت امپراطوری های چین و روم متولد می شد سپس رشد می کرد و قدرت می یافت و سپس گسیخته می شد. اثرات این گسیختگی تا عهدنامه های ترکمن چای و گلستان مشهود است

موقعیت چالش برانگیز ایران در دنیای قدیم و  تلاش در جهت ورود در دنیای جدید و نتیجه این تلاش را می توان در انقلابات و دست وپا زدن های اخیر  جامعه ایرانی  مشاهد نمود. عدم آرامش فکری جامعه ایران در دوران قبل- گذار و فعلی و عدم دستیابی به ثبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را باید در موقعیت های قبل و بعد در هر دو دنیا درک کرد و کلید درک و شناخت آن در فهم عناصر و روابط طبیعی و انسانی جامعه ایرانی (رابطه بین فرد - جامعه - محیط و سازمان) در طول زمان و  چگونگی اثرپذیری این عناصر داخلی  ازعوامل  خارجی و کارکرد نیروهای داخلی در نتیجه تلفیق با اثرات خارجی  نهفته است. به این منظور نیازمند درک دقیق  تر و در یک فرایند تاریخی و یافتن پاسخ های سوالات زیر خواهیم بود.

آیا شیوه های تولیدی که زیربنای جامعه ایران است در قالب های ارائه شده موجود می گنجد یادر قالب خاص و منحصر به فرد تعریف می شود؟

آیا شیوه تولیدی ایران در قالب های موجود سرمایه داری- آب سالار- فئودال می گنجد؟

عوامل ایجاد کننده شیوه تولید با ویژگی ایرانی چیست؟

در صورت یافتن شیوه تولید خاص ایران آیا این شیوه تولید می توان جایگاه ایران را در نظام جهانی توضیح دهد؟

آیا امکان توضیح رفتار قدرت در ایران در قالب موجود سرمایه داری وجود دارد؟

آیا امکان ارائه تبیینی جغرافیایی از روند تاریخی ایران در ارتباط با جهان مدرن  که بتواند جایگاه ایران را در این نظام توضیح دهد وجود دارد؟

چگونه می توان توضیحی دقیق از ساختارهای درحال تغییر جامعه ایران به دست داد؟

آیا تحلیل فاصله زمانی و مکانی و همگرایی زمانی و مکانی امکان تعریف جایگاه ایران در نظام جهانی را می دهد؟

گذار  جامعه ایران به جامعه سرمایه داری چگونه است؟

آیا شباهت خاصی در تغییر شبکه های استخراج مازاد جامعه ایران با نظام سرمایه داری وجود دارد؟

 


برچسب‌ها: ایران, توسعه
+ نوشته شده توسط علی پیروی در شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 19:41 |

مرحله دوم هدف مندی یارانه ها در راستای سیاست های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اما در ظاهر اجرای اصل 44 قانون اساسی و با برنامه فاز دوم هدف مندی یارانه ها با تاکید بر دو محور؛ افزایش قیمت حامل های انرژی و گسترش قلمرو مالیاتی در ایران در سال 93 شروع گردیده است. مرحله اول برنامه تعدیل اقتصادی ایران توانست با موفقیت طبقه متوسط جامعه را به طبقه زیر خط فقر اضافه کند و فاصله بین سرمایه دار دولتی و شبه دولتی و نیروی کار را به حدی افزایش دهد که نظام سرمایه داری اواخر قرن 18 و اوایل 19 در غرب موفق به آن نشد. افزایش پایه پولی در کشور که تنها تاجران  سودبران آن،نظام بانکی شبه دولتی ها در ایران بود ارزش پول ملی را به هزینه جامعه ،کاهش داد تا بتواند شرایط مناسبی را برای اجرای رویکرد صادرات محوری فراهم سازد که باید 35 سال قبل اجرا می شد اما در عدم توانایی بخش تولید در استفاده از این شرایط منجر به تعمیق بحران و افزایش شکاف در جامعه ایران گردید. از سوی دیگر دولت برای تامین هزینه های خود که رقم اصلی ان هزینه ها را حقوق و مزایای پرسنل خود می باشد ناچار است تا مرحله دومی را برای درآمد زایی خود به اجرا رساندکه نفس جامعه را خواهد گرفت. تراکم جمعیت در شهرهای محدودی در ایران و افزایش استخراج درآمد از شهرها به سمت مرکز و عدم افزایش تولید در بخش های اقتصادیی در نبود اشتغال موثر و هجوم خیل بیکاران جویای کار شهرهای ایران را به دیگ های جوشان و تشنه ای بدل می کند همچون اراضی کویری که محتاج قطره ای آب شکاف می خورند. آنچه حکومت به آن توجه نکرده است ویژگی رانتیری جامعه ایرانی است که در طول 35 سال اخیر تمام ابعاد جامعه ایران را در خود پرورش داده است


برچسب‌ها: ایران, توسعه
+ نوشته شده توسط علی پیروی در چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 و ساعت 8:32 |

در مطالعه ای جغرافیایی از استقرار قدرت در فضای جوامع ، توزیع قدرت در فضا را می توان به سه شکل بازنمایی کرد   فضای دولتی- فضای عمومی و فضای خصوصی

پیدایش این سه فضا ، فرایند تحول و تکامل آن را باید در مطالعه ساختارهای ایجاد کننده قدرت در جوامع ریشه یابی کرد. می توان گفت پیدایش این سه فضای دولتی، عمومی و خصوصی در طول زمان و در جوامع مختلف حاصل نبرد بین گروه های قدرت است که بازتاب فضایی آن به صورت مکان های دولتی ، عمومی و خصوصی نمایان 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 و ساعت 23:22 |

در جوامع با شکاف های قومیتی حفظ و پایداری هویت های قومی هر جامعه منوط به مقاوت و پایداری در برابر هویت های مهاجم است. در این شرایط قومیت ها برای حفظ خود ناچار به همراهی و ایجاد تعامل با سایر گروه های فرامنطقه ای خواهد بود.

موضوع  رابطه بین ایل بختیاری و دولت انگلستان را باید در کناره رابطه ایل قشقایی با دولت مرکزی و انگلستان  مورد مطالعه قرار داد. تا زمان انقلاب مشروطیت قدرت ایران در دست گروه های عشایر بود و نیروی حاکم بر کشور در جهت حفظ ثبات و تداوم قدرت خود سعی در ایجاد شکاف بین جوامع ایلاتی و قومیت های ایرانی  و فراهم اوردن زمینه های نفاق و تفرقه و رقابت های بین قومی در ایران  می کردند. اقدام دولت مرکزی در ایجاد شکاف بین قومیت ها زمینه را برای حمایت نیروهای فراملی به خصوص انگلستان از قومیت ها و گروه ها


برچسب‌ها: ایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 و ساعت 13:22 |

تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی از جمله منابع  سنجش از دورند که با دارا بودن طیف های مختلف نوری امکان استحراج اطلاعات فراوانی را بدون حضور در مکان خاص در اختیار می گذارد.

عکس های ماهواره ای و هوایی علاوه بر کاربردهای عدیده ای که در شناسایی و استخراج عوارض طبیعی و انسان ساخت سطح زمین دارد قابلیت هایی در تحلیل های جمعیت شناختی و سرشماری های شهری نیز دارد.

از جمله تحلیل های جمعیت شناختی که از تصاویر  ماهواره ای و هوایی به دست می آید سرشماری جمعیت است. به این گونه که با اندازه گیری طول و عرض مکان و محدوده مورد نظر می توانیم با استفاده از فرمول ریاضی ساده ظرفیت جمعیت پذیری آن مکان را محاسبه کنیم


البته میزان دقت اطلاعات استخراجی بستگی به نوع استفاده از نرم افزارهای تحلیلی دردسترس دارد. اما برای تخمین حداکثر ظرفیت یک مکان می توان از روش زیر استفاده کرد.

طول * عرض* حداقل فاصله حیاتی

به عنوان مثال طول یک خیابان 10 کیلومتری با عرض 35 متری  مساحت350000 متر مربع را شامل می شود. حداقل رعایت فضای حیاتی برای یک انسان در معابر عمومی 1 متر مربع در نظر گرفته می شود. در نتیجه آن خیابان ظرفیت  350 هزار نفر جمعیت دارد.  از همین طریق میزان  گنجایش خودرو و یا هر شی دیگر در فضا را به صورت تخمینی محاسبه کرد

+ نوشته شده توسط علی پیروی در سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 و ساعت 14:44 |

از زمان ماد ها و اتحادیه مادی که قدرت در ایران  موجودیت یافت تا آخرین حکومت پادشاهی در ایران یعنی محمد رضا شاه پهلوی سازمان قدرت در ایران مشروعیت خود را از مذهب می گرفت. در زمان  ماد ها و حکومت مادی خدای میترا به  عنوان ناظر بر عهدنامه مادی که بین اقوام ایرانی به امظا رسید اولین تجسم پیدایش مذهب در ایران در کنار قدرت و به عنوان ناظر قدرت بود. در زمان هخامنشیان مذهب و قدرت به عنوان دو وجه وابسته قدرت ساختارهای حکومت دینی را مستقر کردند و پس از حکومت سلوکیان و پارت ها ساسانیان به عنوان اولین پادشاهی که یک روحانی بر آن حکومت کرد تاسیس شد. در زمان ساسانیان اردشیر بابکان به عنوان یک فقیه برای زنده کردن مذهب به پا خواست و در اخر ساسانیان با مذهبی جدید از بین رفت. در زمان ساسانیان که فقیه خود متولی شاهی شد مساله مهم مطرح شد . در طول تاریخ پادشاهی ایران حضور شاه به عنوان سمبل اصلی و روحانیت به عنوان ناظر او هر گونه عملکرد ضعیف اجرایی را مردم از چشم شاه می دیدند و مذهب از گناه مبرا می شد. در زمان ساسانیان که فقیه خود امور اجرایی را به دست گرفت، اینبار عملکرد ضعیف و مشکلات و نارسایی ها و نابرابری ها جامعه به پای فقیه و دین نوشته می شد. و با تل انبار شدن این نابرابری ها مذهب زرتشتی به دلیل ناکارامدی توسط مردم ایران به کناری گذاشته شد و مذهب اسلام پذیرفته شد.  به نظر شرایط فعلی جامعه ما از جنبه هایی بسیار شبیه به زمان ساسانیان است حضور فقیه در راس قدرت- ساختار اجتماعی دین سالار- وجود طبقه روحانیت به عنوان یک طبقه مهم و اصلی و ... 

در مطالعه تاریخی تا زمان محمد رضا شاه چند نکته جالب به چشم می خورد


برچسب‌ها: ایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه بیستم بهمن 1392 و ساعت 17:37 |


در شرایط انقلاب و دگرگونی،  طبقه ای که آزادی عمل بیشتری در ایجاد انسجام و ساختار سازی داشته باشد می تواند قدرت را دردست گیرد. درآستانه انقلاب 1357 ایران ما شاهد تحت فشار قرار جبهه چپ (کمونیست ها)  در ایران به دو دلیل خارجی و داخلی بودیم.  1: در نتیجه شرایط جهان دو قطبی و مجاورت شوروی کمونیست با ایران نیروهای جهانی سرمایه داری، سعی در افزایش فشار به نیروهای کمونیست درون ایران می کردند. 2 : همزمان در داخل کشور با رشد بالای نیروی کار کارگری،  در نتیجه سیاست های توسعه اقتصادی و نیاز صنایع به نیروی کار، قدرت چانه زنی نیروی کار توده ای افزایش می یافت.  به این ترتیب قدرت ناچار به ایجاد محدودیت برای جنبش های کارگری  بود تا شرایط  آرام توسعه اقتصادی را فراهم سازد. در نتیجه هم افزایی دو نیروی خارجی ضد کمونیستی  و داخلی برای کنترل چپ کمونیستی در ایران انسداد سیاسی ایجاد شد. در شرایطی که فشار بر نیروهای چپ وجود داشت و هرگونه ساختارسازی آنرا با مشکل روبرو می ساخت. گرایش های رادیکال  مذهبی با دارا بودن حداقلی از آزادی و دراختیار داشتن ساختارهای سلسله مراتبی از جمله مساجد و بازار توانستند اعلان  موجودیت نموده و جبهه چپ تحت فشار نظام سیاسی را به خود جلب کنند.   شرایط فعلی  نشان می دهد که حاکمیت همزمان  بیشترین فشارها را بر گرایش های غربگرایانه و سرمایه دارانه  وارد کرده و و سپس گرایش های چپگرایانه را تحت کنترل درآورده است. اینک جنبش های کارگرب در حال فعال شدن هستند و حاکمیت نیز این جنبش را تضعیف خواهد کرد . تمرکز فشار بر روی این گروه ها و عدم توانایی آنان  در ساختارسازی گرایش های لیبرالانه از یک سو و از سوی دیگر شرایط بد نیروی کار و بالا بودن توان ساختارسازی جنبش های کارگری و برخورد آن و نگرش های مشابه، شرایط برای فعال شدن جنبشهای ادیکالی سلطنت طلبانه و جذب جریان های چپ و لیبرال به آن فراهم شده است.      

به بیانی ساده می تواند گفت: گرایش های رادیکال سلطنت طلبانه می تواند به همان دلایلی که گرایش های اسلامی، انقلاب ایران را به دست گرفتند قدرت را بازیابی کند. جنبش رادیکال سلطنت طلبانه با دارا بودن ساختارهای قدرت تاریخی در ایران و توانایی جذب  توده های هویت طلب در عصر جهانی شدن که هویت های ملی دچار اختلال می شود و سابقه تاریخی توسعه گرا  می تواند در شرایط انقلابی، قدرت را به دست گیرد. آنچه جامعه ایران نیازمند توجه به آن است این واقعیت است که شکل سیاسی جامعه ایرانی نمی تواند منحصر به  یک گرایش فکری مسلط باشد بلکه جامعه ایرانی نیازمند وجود شرایط تکثر گرایش های فکری است تا وجود تکثر گرایش ها شرایط را برای تن دادن به قانون و تعادل قدرت فراهم شود. به نظر ارتش ایران حلقه اصلی این موضوع است. 


برچسب‌ها: ایران
+ نوشته شده توسط علی پیروی در شنبه نوزدهم بهمن 1392 و ساعت 15:4 |

قرار گیری استان فارس در موقعیت جغرافیایی خاص و گستردگی فضایی آن ضمن برخورداری از جمعیت متناسب و تعدد شهرستان ها توان بالایی برای نیل به توسعه دارد. سیاست های تمرکز گرایانه دولت از بعد از سال های 1342 منجر به تمرکز شدید سرمایه در کانون های خاصی در کشور و بویژه در استان فارس گردیده است. نیل به توسعه تمرکز گرایانه در ایران که با استراتژی قطب رشد همراهی گردید در کنار ورود سرمایه های نفتی به خزانه دولت باعث گردید تا مناطق توانمند تر در جذب و تامین اعتبارات سهم بیشتر سرمایه گذاری های انجام گرفته را به خود اختصاص دهند. در این جهت تمرکز شدید جمعیت و سرمایه در نخست شهر ایران یعنی تهران و سپس در کلانشهرهای منطقه ای از جمله شیراز شکل گرفت. افزایش حجم مهاجرت به شهرهای اصلی کشور همچنان به شکل بارزی وجود داشته و نتیجه حاکی از افزایش تنش ها ، برخورد ها و پدیدار شدن ناهنجاری های اجتماعی و روانی در شهرهای اصلی کشور و آمار بالای جرم در مراکز استانها هستیم.  از سوی دیگر کاهش جمعیت در مناطق پیرامونی در نتیجه فقدان فرصت های کار و اشتغال منجر به نابرابری و شکل گیری مناطق توسعه نیافته ، کمتر توسعه یافته و مناطق برخوردار گردیده است. نگاه جدید دولت مبتنی بر عدالت اجتماعی توزیعی سعی بر این دارد تا سرمایه های اقتصادی و فرصت های کار و اشتغال را متناسب با نیاز مناطق و عامل استحقاق توزیع نماید.


برچسب‌ها: ایران, توسعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در جمعه هجدهم بهمن 1392 و ساعت 13:24 |
توسعه پایدار کشاورزی از رویکرد های اساسی در جوامع با پشتوانه های زمین ها و اراضی قابل کشت است. در جهان در حال جهانی شدن خودکفایی در منابع غذایی و تولیدات کشاورزی از اساسی ترین محورها در استقلال کشورها ست. به همین منظور دولت ها در تمام کشورها توجه ویژه ای به بخش کشاورزی داشته و حمایت های زیادی از این بخش انجام می دهند. توسعه پایدار کشاورزی هنگامی تحقق می یابد که تولیدات کشاورزی در چرخه ای عادلانه از مراکز تولید محصول به مراکز مصرف انتقال یابد. در این میان حلقه انصال بین محصول و مصرف حلقه ای بنیادین خواهد بود. هر گونه سوء عملکرد نظام توزیع محصول منجر به ناکارآمدی سیاست های حمایتی از اقتصاد کشاورزی همچنین به خطر افتادن امنیت اقتصادی مصرف کننده و تولید کننده  می گردد. از سوی دیگر صنایع تولیدی نیز متناسب با عملکرد نظام توزیع محصولات کشاورزی توانایی افزایش بهره وری و ثبات قیمت های محصولات تولیدی در نتیجه ثبات در تولید و قیمت نهاده های مورد نیاز خود را دارد. در صورت نظام مند شدن حلقه توزیع که این حلقه هم اکنون توسط دلالان و واسطه ها در میادین میوه و تره بار انتظار افزایش کمی  

برچسب‌ها: ایران, توسعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در جمعه هجدهم بهمن 1392 و ساعت 13:21 |

برنامه ریزی برای  نیل به توسعه پایدار نیازمند تدوین و راهبرد صحیح توسعه در تمام قالب های اجتماعی اقتصادی و فرهنگیست. توسعه مبتنی بر صنعت از دیرباز تا کنون اصلی ترین رویکرد کشورها برای رسیدن به توسعه همه جانبه بوده است. اما روش های رسیدن به توسعه اقتصادی با رویکرد هایی که توسعه کشورهای در حال توسعه را مشابه روند طی شده توسط کشورهای توسعه یافته می دانند تاکنون کشورهای درحال توسعه را به چشم انداز توسعه یافتگی نرسانیده است . از سوی دیگر نگاه صرف توسعه میتنی بر صنعت نیزهم به لحاظ مفهومی هم به لحاظ ماهیتی زیرسوال رفته است. در رویکردهای نوین توسعه مبتنی بر توان های محلی و منطقه ای به لحاظ نوع نگرش مکانی  توسعه و صنعت مبتنی بر زیست فنآوری در نگاه به محصول صنعت مد نظر قرار گرفته است. استان فارس در شروع تجربه رویکرد جدیدی از سیاست های مبتنی بر توسعه متکی به منابع طبیعی به شکل عام و متکی بر کشاورزی به شکل خاص به سیاست های مبتنی بر صنعت قرار دارد ضرورت درک صحیح از ماهیت صنعت و نوع استراتژی صنعتی شدن و استقرار صنایع خاص با نهاده های  بومی در فضای متناسب برای تعادل یابی نظام سکونتگاهی و توسعه سریع استان 


برچسب‌ها: ایران, توسعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در جمعه هجدهم بهمن 1392 و ساعت 13:17 |

انسان اولیه  آنجه  نداشت شناختی کامل از جهان پیرامون خود و بسیار نزدیک به زندگی حیوانی  بود. اساسا او جزئی از اکوسیستم طبیعت بود. با افزایش قدرت نیروی عقلانی او و درنتیجه توانایی در تامین غذای پایدار تامین نیازهای روحی  او باید پاسخ داده می شد. انسان اولیه متناسب با جغرافیای زندگی خود دست اوردهای روحی خاص خود داشت.  اساسی ترین دلمشغولی انسان اولیه را با مذهب می توان پاسخ داد. اما مذهب او اصولا چیزی جز طبیعت نبود

انسان مناطق جلگه ای از جمله صحرای مصر و میان رودان و عربستان و قسمت هایی از اروپا به گونه ای شبیه تر و انسان فلات ایران  و چین نیز به گونه ای شبیه تر به هم به اصول کلی پرستش دست یافتند. درمراحل اولیه رندگی انسان ابتدایی که کارکرد مکان ها، بیشتر پاسخ گویی و برآوردن نیازهای بیولوژیک انسان است هویت نیز ناشی از مکان های بیولوژیکی است 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 و ساعت 9:45 |

مالیات به عنوان به عنوان اصلی  ترین منبع درآمد دولت ها به شمار می رود. دولت ها با کاهش یا افزایش مالیات میزان ، شتاب و سرعت رشد و توسعه را تحت کنترل در می آورند. همچنین با توزیع آن در سطح جامعه نابرابری های ناشی از رشد را کاهش می دهند. به این گونه از سیاست های مهم هر دولتی به شمار می رود. در شرایطی که اقتصاد یک جامعه به حالت رکود وارد می شود دولت ها با کاهش مالیات شرایط لازم برای تولید ثروت و پس انداز بنگا ه ها و رونق سرمایه را فراهم می سازند.  دولت در لایحه بودجه خود طرحی را به مجلس پیشنهاد داده است که سهم مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود سالانه 1 درصد افزایش داشته باشد با 2درصد افزایش روبرو شود. و دولت موظف است تا 1درصد از این افزایش را در بخش سلامت شهرهای زیر 20 هزارنفر و روستاها هزینه کند. در شرایط فعلی تولید ایران به حداقل ممکن رسیده و تولید داخلی به دلیل از دست دادن ارزش پول ملی نیازمند سرمایه بیشتر برای وارد کردن نهاده های تولیدی خود هستند افزایش مالیات بر ارزش افزوده نه تنها سرمایه لازم برای تولید را از دسترس واحدهای تولیدی خارج می کند،  مشوق های رشد و تولید بیشتر را به دلیل کاهش سودآوری بنگاه های تولیدی را با تردید مواجه می سازد. از سوی دیگر افزایش مالیات بر مصرف به دلیل سهم بالای مصرف مواد خوراکی از سبد هزینه خانوار و کاهش متوالی این سهم به دلیل کاهش ارزش پول موجب افت نیازهای غذایی افراد و سوء تغذیه جامعه می شود و اثرات آنرا در بهداشت و درمان جامعه با افزایش هزینه های بهداشت نمایان خواهد شد. 


برچسب‌ها: ایران, توسعه
+ نوشته شده توسط علی پیروی در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 و ساعت 9:16 |

با كشف نفت و پيوستن ايران به تجارت جهاني دولت هاي غربي اقدام به سرمايه گذاري در ايران كردند. براي اولين با سرمايه هاي خارجي در زيرساخت هاي ايران و چرخش سرمايه آزاد شكل گرفته و سيستم بسته اقتصاد ايران به سيتم اقتصادي باز تبديل مي شود. با شكل گيري انقلاب مشروطيت و تغيير و تحولات سياسي و اقتصادي و اجتماعي ايران آغاز مي شود. سامانمند شدن و شكل گيري قوانين – مجالس و حكومت جديد بر پايه اصول و قانونمندي هاي خاص خود شرايط لازم براي توسعه كشور فراهم مي شود.حكومت با انتظام بخشي و برقراري امنيت در سطح كشور 


برچسب‌ها: ایران, توسعه, شهر
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 19:55 |

پس از پايان جنگ جهاني اول در سال 1297 هجري شمسي اقتصاد ايران كه وابسته به تجارت جهاني بود رو به ثبات گذاشت و با كودتاي 1299 و با گسترش اقتدار حكومت مركزي اقداماتي براي تامين امنيت  انجام شد.در نتيجه  هزينه حمل و نقل و خطر تجارت كاهش پيدا كرد. اين ثبات و امنيت زمينه را براي اجراي


برچسب‌ها: ایران, توسعه, شهر
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 19:48 |

الگوي رشد شهري مبتني بر سرمايه‌داري بهره‌بري مستلزم وجود شرايط و عناصري است كه عملكرد آن در چارچوب مناسبات شهر و روستا، بهره‌كشي اقتصادي شهر از روستا را امكان‌پذير سازد. در چنين شرايطي شهر خارج از منابع توليد درونی خود، عمدتاً از محل درآمدهاي توليد شده در حوزه‌هاي روستايي تغذيه مي‌كند و الگوي رشد شهري مبتني بر سرمايه‌داري بهره‌بري تحقق مي‌يابد. زمينه‌ها و مؤلفه‌هاي پيدايش 


برچسب‌ها: ایران, توسعه, شهر
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 19:46 |

اين رويكرد كه بر مبناي اثبات گرايي شكل گرفته است ساختار دوگانه را ويژگي كشورهاي در حال توسعه ميداند كه شامل دو بخش سنتي و مدرن غربي است. اين رويكرد كه جزئي از نظريه نوسازي است بر اين باور است كه بين كشورهاي در حال توسعه  و توسعه نيافته به تدريج و بر ميناي تقليدي مي توان غلبه كرد. اگر چه از منظر اقتصادي اين رويكرد را تنها در ترسيم نفوذ سرمايه داري نو موفق مي دانند. از منظر انتقادي مي توان چنين برداشت نمود كه با ناكامي كشورهاي استعمار گر در استعمار ايران از طريق سوداگري مبتني بر نظريه ونس به شكل تسلط بر بنادر اينبار استعمار سعي خود را در تسلط بر مركز سياسي- اقتصادي و پايتخت ملي ايران با رويكرد نظريه نوسازي آغاز نموده است.اما نگاه سرمايه داري به اين رويكردها خارج از تمايلات ناانديشمندانه چنين عملي را نمي توان تاييد كرد.اين رويكرد توليد صنعتي را به مثابه نيروي رانش و توسعه ميداند. اين رويكرد از جمله رويكردهاي بالا به پايين است . كه در قالب نظريه قطب رشد هيرشمن و رشد اقتصادي روستو در ايران به كارگرفته شد كه پيدايش نخست شهري تهران را ميتوان از شاخصه اصلي آن دانست.


برچسب‌ها: ایران, توسعه, شهر
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 19:43 |