X
تبلیغات
جغرافیا و توسعه - شهر جهانی

مرحله دوم هدف مندی یارانه ها در راستای سیاست های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اما در ظاهر اجرای اصل 44 قانون اساسی و با برنامه فاز دوم هدف مندی یارانه ها با تاکید بر دو محور؛ افزایش قیمت حامل های انرژی و گسترش فلمرو مالیاتی در ایران در سال 93 شروع گردیده است. مرحله اول برنامه تعدیل اقتصادی ایران توانست با موفقیت طبقه متوسط جامعه را به طبقه زیر خط فقر اضافه کند و فاصله بین سرمایه دار دولتی و شبه دولتی و نیروی کار را به حدی افزایش دهد که نظام سرمایه داری اواخر قرن 18 و ااوایل 19 در غرب موفق به آن نشد. افزایش پایه پولی در کشور که تنها تاجران آن و سودبران آن نظام بانکی شبه دولتی ها در ایران بود ارزش پول ملی را به هزینه جامعه ،کاهش داد تا بتواند شرایط مناسبی را برای اجرای رویکرد صادرات محوری فراهم سازد که باید 35 سال قبل اجرا می شد اما در عدم توانایی بخش تولید در استفاده از این شرایط منجر به تعمیق بحران و افزایش شکاف در جامعه ایران گردید. از سوی دیگر دولت برای تامین هرینه های خود که رقم اصلی ایت هزینه ها را حقوق و مزایای پرسنل خود می باشد ناچار است تا مرحله دومی را برای درآمد زایی خود به اجرا رساند که نفس جامعه را خواهد گرفت. تراکم جمعیت در شهرهای محدودی در ایران و افزایش استخراج درآمد از شهرها به سمت مرکز و عدم افزایش تولید در بخش های اقتصادیی در نبود اشتغال موثر و هجوم خیل بیکاران جویای کار شهرهای ایران را به دیگ های جوشان و تشنه ای بدل می کند همچون اراضی کویری که محتاج قطره ای آب شکاف می خورند. آنچه حکومت به آن توجه نکرده است ویژگی رانتیری جامعه ایرانی است که در طول 35 سال اخیر تمام ابعاد جامعه ایران را در خود پرورش داده است.

+ نوشته شده توسط علی پیروی در چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 و ساعت 8:32 |

در مطالعه ای جغرافیایی از استقرار قدرت در فضای جوامع ، توزیع قدرت در فضا را می توان به سه شکل بازنمایی کرد   فضای دولتی- فضای عمومی و فضای خصوصی

پیدایش این سه فضا ، فرایند تحول و تکامل آن را باید در مطالعه ساختارهای ایجاد کننده قدرت در جوامع ریشه یابی کرد. می توان گفت پیدایش این سه فضای دولتی، عمومی و خصوصی در طول زمان و در جوامع مختلف حاصل نبرد بین گروه های قدرت است که بازتاب فضایی آن به صورت مکان های دولتی ، عمومی و خصوصی نمایان 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 و ساعت 23:22 |

در جوامع با شکاف های قومیتی حفظ و پایداری هویت های قومی هر جامعه منوط به مقاوت و پایداری در برابر هویت های مهاجم است. در این شرایط قومیت ها برای حفظ خود ناچار به همراهی و ایجاد تعامل با سایر گروه های فرامنطقه ای خواهد بود.

موضوع  رابطه بین ایل بختیاری و دولت انگلستان را باید در کناره رابطه ایل قشقایی با دولت مرکزی و انگلستان  مورد مطالعه قرار داد. تا زمان انقلاب مشروطیت قدرت ایران در دست گروه های عشایر بود و نیروی حاکم بر کشور در جهت حفظ ثبات و تداوم قدرت خود سعی در ایجاد شکاف بین جوامع ایلاتی و قومیت های ایرانی  و فراهم اوردن زمینه های نفاق و تفرقه و رقابت های بین قومی در ایران  می کردند. اقدام دولت مرکزی در ایجاد شکاف بین قومیت ها زمینه را برای حمایت نیروهای فراملی به خصوص انگلستان از قومیت ها و گروه ها


برچسب‌ها: ایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 و ساعت 13:22 |

تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی از جمله منابع  سنجش از دورند که با دارا بودن طیف های مختلف نوری امکان استحراج اطلاعات فراوانی را بدون حضور در مکان خاص در اختیار می گذارد.

عکس های ماهواره ای و هوایی علاوه بر کاربردهای عدیده ای که در شناسایی و استخراج عوارض طبیعی و انسان ساخت سطح زمین دارد قابلیت هایی در تحلیل های جمعیت شناختی و سرشماری های شهری نیز دارد.

از جمله تحلیل های جمعیت شناختی که از تصاویر  ماهواره ای و هوایی به دست می آید سرشماری جمعیت است. به این گونه که با اندازه گیری طول و عرض مکان و محدوده مورد نظر می توانیم با استفاده از فرمول ریاضی ساده ظرفیت جمعیت پذیری آن مکان را محاسبه کنیم


البته میزان دقت اطلاعات استخراجی بستگی به نوع استفاده از نرم افزارهای تحلیلی دردسترس دارد. اما برای تخمین حداکثر ظرفیت یک مکان می توان از روش زیر استفاده کرد.

طول * عرض* حداقل فاصله حیاتی

به عنوان مثال طول یک خیابان 10 کیلومتری با عرض 35 متری  مساحت350000 متر مربع را شامل می شود. حداقل رعایت فضای حیاتی برای یک انسان در معابر عمومی 1 متر مربع در نظر گرفته می شود. در نتیجه آن خیابان ظرفیت  350 هزار نفر جمعیت دارد.  از همین طریق میزان  گنجایش خودرو و یا هر شی دیگر در فضا را به صورت تخمینی محاسبه کرد

+ نوشته شده توسط علی پیروی در سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 و ساعت 14:44 |

از زمان ماد ها و اتحادیه مادی که قدرت در ایران  موجودیت یافت تا آخرین حکومت پادشاهی در ایران یعنی محمد رضا شاه پهلوی سازمان قدرت در ایران مشروعیت خود را از مذهب می گرفت. در زمان  ماد ها و حکومت مادی خدای میترا به  عنوان ناظر بر عهدنامه مادی که بین اقوام ایرانی به امظا رسید اولین تجسم پیدایش مذهب در ایران در کنار قدرت و به عنوان ناظر قدرت بود. در زمان هخامنشیان مذهب و قدرت به عنوان دو وجه وابسته قدرت ساختارهای حکومت دینی را مستقر کردند و پس از حکومت سلوکیان و پارت ها ساسانیان به عنوان اولین پادشاهی که یک روحانی بر آن حکومت کرد تاسیس شد. در زمان ساسانیان اردشیر بابکان به عنوان یک فقیه برای زنده کردن مذهب به پا خواست و در اخر ساسانیان با مذهبی جدید از بین رفت. در زمان ساسانیان که فقیه خود متولی شاهی شد مساله مهم مطرح شد . در طول تاریخ پادشاهی ایران حضور شاه به عنوان سمبل اصلی و روحانیت به عنوان ناظر او هر گونه عملکرد ضعیف اجرایی را مردم از چشم شاه می دیدند و مذهب از گناه مبرا می شد. در زمان ساسانیان که فقیه خود امور اجرایی را به دست گرفت، اینبار عملکرد ضعیف و مشکلات و نارسایی ها و نابرابری ها جامعه به پای فقیه و دین نوشته می شد. و با تل انبار شدن این نابرابری ها مذهب زرتشتی به دلیل ناکارامدی توسط مردم ایران به کناری گذاشته شد و مذهب اسلام پذیرفته شد.  به نظر شرایط فعلی جامعه ما از جنبه هایی بسیار شبیه به زمان ساسانیان است حضور فقیه در راس قدرت- ساختار اجتماعی دین سالار- وجود طبقه روحانیت به عنوان یک طبقه مهم و اصلی و ... 

در مطالعه تاریخی تا زمان محمد رضا شاه چند نکته جالب به چشم می خورد


برچسب‌ها: ایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه بیستم بهمن 1392 و ساعت 17:37 |


در شرایط انقلاب و دگرگونی،  طبقه ای که آزادی عمل بیشتری در ایجاد انسجام و ساختار سازی داشته باشد می تواند قدرت را دردست گیرد. درآستانه انقلاب 1357 ایران ما شاهد تحت فشار قرار جبهه چپ (کمونیست ها)  در ایران به دو دلیل خارجی و داخلی بودیم.  1: در نتیجه شرایط جهان دو قطبی و مجاورت شوروی کمونیست با ایران نیروهای جهانی سرمایه داری، سعی در افزایش فشار به نیروهای کمونیست درون ایران می کردند. 2 : همزمان در داخل کشور با رشد بالای نیروی کار کارگری،  در نتیجه سیاست های توسعه اقتصادی و نیاز صنایع به نیروی کار، قدرت چانه زنی نیروی کار توده ای افزایش می یافت.  به این ترتیب قدرت ناچار به ایجاد محدودیت برای جنبش های کارگری  بود تا شرایط  آرام توسعه اقتصادی را فراهم سازد. در نتیجه هم افزایی دو نیروی خارجی ضد کمونیستی  و داخلی برای کنترل چپ کمونیستی در ایران انسداد سیاسی ایجاد شد. در شرایطی که فشار بر نیروهای چپ وجود داشت و هرگونه ساختارسازی آنرا با مشکل روبرو می ساخت. گرایش های رادیکال  مذهبی با دارا بودن حداقلی از آزادی و دراختیار داشتن ساختارهای سلسله مراتبی از جمله مساجد و بازار توانستند اعلان  موجودیت نموده و جبهه چپ تحت فشار نظام سیاسی را به خود جلب کنند.   شرایط فعلی  نشان می دهد که حاکمیت همزمان  بیشترین فشارها را بر گرایش های غربگرایانه و سرمایه دارانه  وارد کرده و و سپس گرایش های چپگرایانه را تحت کنترل درآورده است. اینک جنبش های کارگرب در حال فعال شدن هستند و حاکمیت نیز این جنبش را تضعیف خواهد کرد . تمرکز فشار بر روی این گروه ها و عدم توانایی آنان  در ساختارسازی گرایش های لیبرالانه از یک سو و از سوی دیگر شرایط بد نیروی کار و بالا بودن توان ساختارسازی جنبش های کارگری و برخورد آن و نگرش های مشابه، شرایط برای فعال شدن جنبشهای ادیکالی سلطنت طلبانه و جذب جریان های چپ و لیبرال به آن فراهم شده است.      

به بیانی ساده می تواند گفت: گرایش های رادیکال سلطنت طلبانه می تواند به همان دلایلی که گرایش های اسلامی، انقلاب ایران را به دست گرفتند قدرت را بازیابی کند. جنبش رادیکال سلطنت طلبانه با دارا بودن ساختارهای قدرت تاریخی در ایران و توانایی جذب  توده های هویت طلب در عصر جهانی شدن که هویت های ملی دچار اختلال می شود و سابقه تاریخی توسعه گرا  می تواند در شرایط انقلابی، قدرت را به دست گیرد. آنچه جامعه ایران نیازمند توجه به آن است این واقعیت است که شکل سیاسی جامعه ایرانی نمی تواند منحصر به  یک گرایش فکری مسلط باشد بلکه جامعه ایرانی نیازمند وجود شرایط تکثر گرایش های فکری است تا وجود تکثر گرایش ها شرایط را برای تن دادن به قانون و تعادل قدرت فراهم شود. به نظر ارتش ایران حلقه اصلی این موضوع است. 


برچسب‌ها: ایران
+ نوشته شده توسط علی پیروی در شنبه نوزدهم بهمن 1392 و ساعت 15:4 |

قرار گیری استان فارس در موقعیت جغرافیایی خاص و گستردگی فضایی آن ضمن برخورداری از جمعیت متناسب و تعدد شهرستان ها توان بالایی برای نیل به توسعه دارد. سیاست های تمرکز گرایانه دولت از بعد از سال های 1342 منجر به تمرکز شدید سرمایه در کانون های خاصی در کشور و بویژه در استان فارس گردیده است. نیل به توسعه تمرکز گرایانه در ایران که با استراتژی قطب رشد همراهی گردید در کنار ورود سرمایه های نفتی به خزانه دولت باعث گردید تا مناطق توانمند تر در جذب و تامین اعتبارات سهم بیشتر سرمایه گذاری های انجام گرفته را به خود اختصاص دهند. در این جهت تمرکز شدید جمعیت و سرمایه در نخست شهر ایران یعنی تهران و سپس در کلانشهرهای منطقه ای از جمله شیراز شکل گرفت. افزایش حجم مهاجرت به شهرهای اصلی کشور همچنان به شکل بارزی وجود داشته و نتیجه حاکی از افزایش تنش ها ، برخورد ها و پدیدار شدن ناهنجاری های اجتماعی و روانی در شهرهای اصلی کشور و آمار بالای جرم در مراکز استانها هستیم.  از سوی دیگر کاهش جمعیت در مناطق پیرامونی در نتیجه فقدان فرصت های کار و اشتغال منجر به نابرابری و شکل گیری مناطق توسعه نیافته ، کمتر توسعه یافته و مناطق برخوردار گردیده است. نگاه جدید دولت مبتنی بر عدالت اجتماعی توزیعی سعی بر این دارد تا سرمایه های اقتصادی و فرصت های کار و اشتغال را متناسب با نیاز مناطق و عامل استحقاق توزیع نماید.


برچسب‌ها: ایران, توسعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در جمعه هجدهم بهمن 1392 و ساعت 13:24 |
توسعه پایدار کشاورزی از رویکرد های اساسی در جوامع با پشتوانه های زمین ها و اراضی قابل کشت است. در جهان در حال جهانی شدن خودکفایی در منابع غذایی و تولیدات کشاورزی از اساسی ترین محورها در استقلال کشورها ست. به همین منظور دولت ها در تمام کشورها توجه ویژه ای به بخش کشاورزی داشته و حمایت های زیادی از این بخش انجام می دهند. توسعه پایدار کشاورزی هنگامی تحقق می یابد که تولیدات کشاورزی در چرخه ای عادلانه از مراکز تولید محصول به مراکز مصرف انتقال یابد. در این میان حلقه انصال بین محصول و مصرف حلقه ای بنیادین خواهد بود. هر گونه سوء عملکرد نظام توزیع محصول منجر به ناکارآمدی سیاست های حمایتی از اقتصاد کشاورزی همچنین به خطر افتادن امنیت اقتصادی مصرف کننده و تولید کننده  می گردد. از سوی دیگر صنایع تولیدی نیز متناسب با عملکرد نظام توزیع محصولات کشاورزی توانایی افزایش بهره وری و ثبات قیمت های محصولات تولیدی در نتیجه ثبات در تولید و قیمت نهاده های مورد نیاز خود را دارد. در صورت نظام مند شدن حلقه توزیع که این حلقه هم اکنون توسط دلالان و واسطه ها در میادین میوه و تره بار انتظار افزایش کمی  

برچسب‌ها: ایران, توسعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در جمعه هجدهم بهمن 1392 و ساعت 13:21 |

برنامه ریزی برای  نیل به توسعه پایدار نیازمند تدوین و راهبرد صحیح توسعه در تمام قالب های اجتماعی اقتصادی و فرهنگیست. توسعه مبتنی بر صنعت از دیرباز تا کنون اصلی ترین رویکرد کشورها برای رسیدن به توسعه همه جانبه بوده است. اما روش های رسیدن به توسعه اقتصادی با رویکرد هایی که توسعه کشورهای در حال توسعه را مشابه روند طی شده توسط کشورهای توسعه یافته می دانند تاکنون کشورهای درحال توسعه را به چشم انداز توسعه یافتگی نرسانیده است . از سوی دیگر نگاه صرف توسعه میتنی بر صنعت نیزهم به لحاظ مفهومی هم به لحاظ ماهیتی زیرسوال رفته است. در رویکردهای نوین توسعه مبتنی بر توان های محلی و منطقه ای به لحاظ نوع نگرش مکانی  توسعه و صنعت مبتنی بر زیست فنآوری در نگاه به محصول صنعت مد نظر قرار گرفته است. استان فارس در شروع تجربه رویکرد جدیدی از سیاست های مبتنی بر توسعه متکی به منابع طبیعی به شکل عام و متکی بر کشاورزی به شکل خاص به سیاست های مبتنی بر صنعت قرار دارد ضرورت درک صحیح از ماهیت صنعت و نوع استراتژی صنعتی شدن و استقرار صنایع خاص با نهاده های  بومی در فضای متناسب برای تعادل یابی نظام سکونتگاهی و توسعه سریع استان 


برچسب‌ها: ایران, توسعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در جمعه هجدهم بهمن 1392 و ساعت 13:17 |

انسان اولیه  آنجه  نداشت شناختی کامل از جهان پیرامون خود و بسیار نزدیک به زندگی حیوانی  بود. اساسا او جزئی از اکوسیستم طبیعت بود. با افزایش قدرت نیروی عقلانی او و درنتیجه توانایی در تامین غذای پایدار تامین نیازهای روحی  او باید پاسخ داده می شد. انسان اولیه متناسب با جغرافیای زندگی خود دست اوردهای روحی خاص خود داشت.  اساسی ترین دلمشغولی انسان اولیه را با مذهب می توان پاسخ داد. اما مذهب او اصولا چیزی جز طبیعت نبود

انسان مناطق جلگه ای از جمله صحرای مصر و میان رودان و عربستان و قسمت هایی از اروپا به گونه ای شبیه تر و انسان فلات ایران  و چین نیز به گونه ای شبیه تر به هم به اصول کلی پرستش دست یافتند. درمراحل اولیه رندگی انسان ابتدایی که کارکرد مکان ها، بیشتر پاسخ گویی و برآوردن نیازهای بیولوژیک انسان است هویت نیز ناشی از مکان های بیولوژیکی است 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 و ساعت 9:45 |

مالیات به عنوان به عنوان اصلی  ترین منبع درآمد دولت ها به شمار می رود. دولت ها با کاهش یا افزایش مالیات میزان ، شتاب و سرعت رشد و توسعه را تحت کنترل در می آورند. همچنین با توزیع آن در سطح جامعه نابرابری های ناشی از رشد را کاهش می دهند. به این گونه از سیاست های مهم هر دولتی به شمار می رود. در شرایطی که اقتصاد یک جامعه به حالت رکود وارد می شود دولت ها با کاهش مالیات شرایط لازم برای تولید ثروت و پس انداز بنگا ه ها و رونق سرمایه را فراهم می سازند.  دولت در لایحه بودجه خود طرحی را به مجلس پیشنهاد داده است که سهم مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود سالانه 1 درصد افزایش داشته باشد با 2درصد افزایش روبرو شود. و دولت موظف است تا 1درصد از این افزایش را در بخش سلامت شهرهای زیر 20 هزارنفر و روستاها هزینه کند. در شرایط فعلی تولید ایران به حداقل ممکن رسیده و تولید داخلی به دلیل از دست دادن ارزش پول ملی نیازمند سرمایه بیشتر برای وارد کردن نهاده های تولیدی خود هستند افزایش مالیات بر ارزش افزوده نه تنها سرمایه لازم برای تولید را از دسترس واحدهای تولیدی خارج می کند،  مشوق های رشد و تولید بیشتر را به دلیل کاهش سودآوری بنگاه های تولیدی را با تردید مواجه می سازد. از سوی دیگر افزایش مالیات بر مصرف به دلیل سهم بالای مصرف مواد خوراکی از سبد هزینه خانوار و کاهش متوالی این سهم به دلیل کاهش ارزش پول موجب افت نیازهای غذایی افراد و سوء تغذیه جامعه می شود و اثرات آنرا در بهداشت و درمان جامعه با افزایش هزینه های بهداشت نمایان خواهد شد. 


برچسب‌ها: ایران, توسعه
+ نوشته شده توسط علی پیروی در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 و ساعت 9:16 |

با كشف نفت و پيوستن ايران به تجارت جهاني دولت هاي غربي اقدام به سرمايه گذاري در ايران كردند. براي اولين با سرمايه هاي خارجي در زيرساخت هاي ايران و چرخش سرمايه آزاد شكل گرفته و سيستم بسته اقتصاد ايران به سيتم اقتصادي باز تبديل مي شود. با شكل گيري انقلاب مشروطيت و تغيير و تحولات سياسي و اقتصادي و اجتماعي ايران آغاز مي شود. سامانمند شدن و شكل گيري قوانين – مجالس و حكومت جديد بر پايه اصول و قانونمندي هاي خاص خود شرايط لازم براي توسعه كشور فراهم مي شود.حكومت با انتظام بخشي و برقراري امنيت در سطح كشور 


برچسب‌ها: ایران, توسعه, شهر
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 19:55 |

پس از پايان جنگ جهاني اول در سال 1297 هجري شمسي اقتصاد ايران كه وابسته به تجارت جهاني بود رو به ثبات گذاشت و با كودتاي 1299 و با گسترش اقتدار حكومت مركزي اقداماتي براي تامين امنيت  انجام شد.در نتيجه  هزينه حمل و نقل و خطر تجارت كاهش پيدا كرد. اين ثبات و امنيت زمينه را براي اجراي


برچسب‌ها: ایران, توسعه, شهر
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 19:48 |

الگوي رشد شهري مبتني بر سرمايه‌داري بهره‌بري مستلزم وجود شرايط و عناصري است كه عملكرد آن در چارچوب مناسبات شهر و روستا، بهره‌كشي اقتصادي شهر از روستا را امكان‌پذير سازد. در چنين شرايطي شهر خارج از منابع توليد درونی خود، عمدتاً از محل درآمدهاي توليد شده در حوزه‌هاي روستايي تغذيه مي‌كند و الگوي رشد شهري مبتني بر سرمايه‌داري بهره‌بري تحقق مي‌يابد. زمينه‌ها و مؤلفه‌هاي پيدايش 


برچسب‌ها: ایران, توسعه, شهر
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 19:46 |

اين رويكرد كه بر مبناي اثبات گرايي شكل گرفته است ساختار دوگانه را ويژگي كشورهاي در حال توسعه ميداند كه شامل دو بخش سنتي و مدرن غربي است. اين رويكرد كه جزئي از نظريه نوسازي است بر اين باور است كه بين كشورهاي در حال توسعه  و توسعه نيافته به تدريج و بر ميناي تقليدي مي توان غلبه كرد. اگر چه از منظر اقتصادي اين رويكرد را تنها در ترسيم نفوذ سرمايه داري نو موفق مي دانند. از منظر انتقادي مي توان چنين برداشت نمود كه با ناكامي كشورهاي استعمار گر در استعمار ايران از طريق سوداگري مبتني بر نظريه ونس به شكل تسلط بر بنادر اينبار استعمار سعي خود را در تسلط بر مركز سياسي- اقتصادي و پايتخت ملي ايران با رويكرد نظريه نوسازي آغاز نموده است.اما نگاه سرمايه داري به اين رويكردها خارج از تمايلات ناانديشمندانه چنين عملي را نمي توان تاييد كرد.اين رويكرد توليد صنعتي را به مثابه نيروي رانش و توسعه ميداند. اين رويكرد از جمله رويكردهاي بالا به پايين است . كه در قالب نظريه قطب رشد هيرشمن و رشد اقتصادي روستو در ايران به كارگرفته شد كه پيدايش نخست شهري تهران را ميتوان از شاخصه اصلي آن دانست.


برچسب‌ها: ایران, توسعه, شهر
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 19:43 |

آنچه در اين مبحث مبني بر بكارگيري قطب رشد مورد تاكيد قرار گرفته ناشي از شناسايي اثرات رخ داده در توسعه كشور و مقايسه آن با مدل قطب رشد است. آنچه در كشور ايران و بعد از انقلاب مشروطيت  رخ داده حاكي از نابرابري در حال افزايشي است كه در نظام فضايي اسكان و طبقات اجتماعي كشور رخ داده است. نابرابري با 


برچسب‌ها: ایران, توسعه, شهر
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 19:41 |

توسعه  به صورت عام و توسعه اقتصادي به طور اخص و سازمان اقتصادي  آن نقش عمده اي در تغيرات سازمان فضايي اسكان بر عهده دارد. هر سازمان اقتصادي از طريق اثرگذاري بر جمعيت – سياست- طبقات اجتماعي و تكنولوژي موجبات شگل گيري و بروز تغييرات فضايي مي شود.اين امر به صورت تاثيرات متقابل علت و معلولي عمل ميكند.سازمان اقتصادي هم تاثيرگذار و هم تاثير پذير از اين رابطه است اما تاثير گذاري آن بر فضا بسيار قدرتمند تر است تا تاثير پذيري از فضا .شهرها به عنوان پيچيده ترين شكل فضا و متراكم ترين مكانهاي جمعيتي نقش بسيار مهمي در اثرپذيري و اثرگذاري بر توسعه اقتصادي و سازمان اقتصادي دارد. اثرات توسعه و توسعه اقتصادي بر عنصر اصلي- پويا و هوشمند شهر منجر به تحركات و پويايي در نيازمندي هاي جمعيت و اثرپذيري خاصي در مقابل توسعه از خود به نمايش بگذارد حاصل اين


برچسب‌ها: ایران, توسعه, شهر
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه ششم بهمن 1392 و ساعت 19:24 |

محمود عزیز میگویند شهید سعید است و شهادت سعادت نمی دانم اما این را می دانم مجروح شدی نامت را گذاشتند جانباز- شیمیایی شدی  گفتند جانباز شیمایی - اسیر شدی آزاده نامیدند تورا، آزاد شدی تو را موجی نامیدند. رفتی گفتند شهید قلب تاریخ است.  اما ای قلب تاریخ نمیدانم یا ما حافظه تاریخی خود را پاک کرده ایم یا ...

روحت شاد


+ نوشته شده توسط علی پیروی در دوشنبه سی ام دی 1392 و ساعت 22:42 |

نخستین وضعیت مناسب برای تامین خوراک فراوان و اطمینان بخش در دوره میانه سنگی ، حدود 15هزار سال قبل به وجود آمد. در این مقطع از زمان است که باستان شناسان ، نخستین آثار زیست گاهی پایدار را از هند تا نواحی بالتیک می یابند. فرهنگ این دوره بر پایه استفاده از ماهی و صدف وشاید جلبک دریایی(جلبک رودخانه ای صحیح تر به نظر می رسد:نظر پژوهشگر)و گونه ای از ریشه های کاشتنی مانند سیب زمینی استوار بوده است. پیدایش نواحی مسکونی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در دوشنبه سی ام دی 1392 و ساعت 21:16 |

در هزاره 5 قبل از میلاد  به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از توسانات پایان دوره ای عصر یخبندان مناطق فلات مرکزی ایران با عقب نشینی و خشک شدن دریاجه ها و چاله ها رو برو می شود . در هزاره 4 فلات مرکزی ایران به بالاترین میزان خشکسالی در دوران جدید می رسد. این خشکسالی منجر به تمرکز جمعیت گیاهان و حیوانات و در ادامه شکارچیان اولیه فلات مرکزی ایران و  پیدایش و رونق هسته های اولیه سکونت گاهی از جمله سیلک کاشان می شود.  این پیدایش ورشد  نقاط سکونتگاهی در فلات مرکزی ایران  از جمله اریسمان نطنز و سیلک کاشان بلافاصله با پیدایش کارکرد صنعتی و ایجاد وجه تولید صنعتی در این دو شهر در اوایل هزاره 4 قبل از میلاد همراه می شود . این تغییر  را می توان ناشی از تغییر اقلیم  جهانی اوخر هزاره 5 و تقویت سیستم های شهری تمدن های مجاور فلات مرکزی یعنی هند بین النهرین و ترکمنستان و تقاضا رو به رشد برای کالاهای صنعتی دانست. یافت شدن گل نوشته های مربوط به دوران عیلامی در سیلک کاشان در همین هزاره را می توان  ناشی از نوعی رابطه اقتصادی بین فلات مرکزی ایران با بین النهرین بوده است. رابطه ای که بی شک به دلایل کاملا جغرافیایی و طبیعی مبتنی بر تولیدات دامی و کشاورزی نبوده است. 


برچسب‌ها: ایران
+ نوشته شده توسط علی پیروی در دوشنبه سی ام دی 1392 و ساعت 21:10 |